Начало > Решения > Съдържание

Бележките при избора на CMM (II)

Aug 28, 2017

В. Глава на сондата

От работната форма на сондата до точността на резултатите от измерването има контактна спусната сонда, контактна сканираща сонда и безконтактна оптична сонда и т.н. Когато се избира сондата, в зависимост от нуждите от измерване, скоростта на измерване и честотата на сонда за оборудване.

Г. Правило на решетката

Решетката на решетката е референтната стойност на CMM, така че коефициентът на термично разширение трябва да бъде възможно най-нисък, за да се гарантира точността на отчитането. Сега материалното развитие на растерния владетел също се върти около намаляването на коефициента на топлинно разширение. Измервателната машина е разделена на ръчен (или мобилен) и CNC (автоматичен контрол). При избора, размерът на тествания обект трябва да бъде измерен по отношение на размера на партидата, степента на автоматизация, техническото ниво на оперативния персонал и капиталовите инвестиции. Разбира се, точността на CNC измервателната машина е висока и скоростта на измерване е бърза, но времето за подготовка преди измерването е относително дълго, техническото изискване е относително високо и капиталовата инвестиция е относително голяма.


Моля, информирайте ни, ако имате някакви въпроси или съвети

Електронна поща: overseas@cmm-nano.com