Начало > Решения > Съдържание

Бележките при избора на CMM (II)

В. Глава на сондата

От работната форма на сондата до точността на резултатите от измерването има контактна спусната сонда, контактна сканираща сонда и безконтактна оптична сонда и т.н. Когато се избира сондата, в зависимост от нуждите от измерване, скоростта на измерване и честотата на сонда за оборудване.

Г. Правило на решетката

Решетката на решетката е референтната стойност на CMM, така че коефициентът на термично разширение трябва да бъде възможно най-нисък, за да се гарантира точността на отчитането. Сега материалното развитие на растерния владетел също се върти около намаляването на коефициента на топлинно разширение. Измервателната машина е разделена на ръчен (или мобилен) и CNC (автоматичен контрол). При избора, размерът на тествания обект трябва да бъде измерен по отношение на размера на партидата, степента на автоматизация, техническото ниво на оперативния персонал и капиталовите инвестиции. Разбира се, точността на CNC измервателната машина е висока и скоростта на измерване е бърза, но времето за подготовка преди измерването е относително дълго, техническото изискване е относително високо и капиталовата инвестиция е относително голяма.


Моля, информирайте ни, ако имате някакви въпроси или съвети

Електронна поща: overseas@cmm-nano.com